Zakres usług

» prowadzenie Księgi KPiR

» prowadzenie Ewidencji dot. podatku VAT

» prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami

» ewidencja przychodów

» ewidencja podatku VAT

» opracowanie zakładowego Planu Kont

» prowadzenie Księgi Głównej

» prowadzenie Ewidencji dot. Podatku VAT

» rozliczanie różnic kursowych walut obcych

» sporządzanie deklaracji CIT-2, VAT-7

» sporządzanie Bilansu i rozliczeń rocznych

» prowadzenie kadr i płac zatrudnionych pracowników na umowę o pracę oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło

» rozliczenia dotyczące opłacanych składek do ZUS-u

» sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-40 i wszystkich PIT-ów 30

Biuro posiada wszelkie wymagane świadectwa kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na prowadzenie Ksiąg Rachunkowych:

22
zdj.11